Blindheim Fysikalske Institutt

Åpent hverdager 08:00 til 16:00

Om oss

Blindheim Fysikalske Instutt AS består av tre fysioterapeuter. To fysioterapeuter har refusjonsrett og en fysioterapeut driver helprivat. Vi tar raskt i mot nye henvendelser for å hjelpe deg når du trenger det. Vi har ingen ventetid, og du trenger ikke henvisning fra lege.

I førstegangskonsultasjonen gjennomfører vi en samtale og en nøye undersøkelse som ligger til grunn for videre tiltak og behandling. Vi har bred erfaring og er opptatt av at du skal stå i sentrum.

I behandlingsperioden får du bruke treningsrommet med tilbehør gratis. Vi gir deg skreddersydde treningsprogram samt opplæring i dette slik at du kan trene trygt på egenhånd i tillegg til behandlingen du får med fysioterapeut.

Du finner oss i Blindheimssenteret i andre etasje (samme bygg som Spar og legekontoret). Inngangen er til høyre for heissjakten. Parkering på parkeringsplassen rett utenfor døren.

Ring oss på 70 14 08 04 for bestilling av time.

Klinisk Ortopedisk Medisin

Klinisk Ortopedisk Medisin er et klinisk undersøkelses- og behandlingssystem for muskel- og skjelettlidelser. Systemet er basert på den engelske legen James Cyriax (1904-1985) sitt banebrytende arbeid innen diagnostikk og behandling. Systemet er videreført til dagens forskning og viten.

Klinisk ortopedisk undersøkelse Ved første besøk blir det tatt opp en grundig sykehistorie. Undersøker vil bl.a. finne ut når og hvordan skaden oppstod, hva som forbedrer eller forverrer plagen, om smerten er lokal eller referert osv.. Ved diagnostisering blir sykehistorien vurdert sammen med den kliniske undersøkelsen, som består av et visst antall tester for hvert ledd. Etter basisundersøkelsen kan det bli aktuelt å utføre tilleggsstester eller ytterligere utrede pasient.

Klinisk ortopedisk behandling Utifra en nøyaktig diagnose vil behandler kunne gi adekvat behandling for den skadede struktur. Både ved diagnostisering, bl.a. ved verifisering av diagnose med lokal bedøvelse, og behandling er det viktig med et godt samarbeid mellom lege og fysioterapeut. Visse lidelser reagerer best på legens tilnærming, noen har best effekt av fysioterapi, og noen responderer på en kombinasjon av legens tilnærming og fysioterapi.

Lenker