Blindheim Fysikalske Institutt

Åpent hverdager 08:00 til 16:00

Endre Klokk

Endre Klokk
Telefon: 701 40 804
Mobil: 473 05 068
E-post: endre@blindheimfysikalske.no

Utdannet fysioterapeut i Bergen, 1998
Diplom Klinisk Ortopedisk Fysioterapi, 2006
Videreutdanning i kognitiv terapi, 2008

Medlem i Norsk Forening for Klinisk Ortopedisk Medisin NFKOM
Medlem i Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Bernt Solvang

Bernt Solvang
Telefon: 701 40 804
Mobil: 406 44 271
E-post: bernt@blindheimfysikalske.no

Utdannet fysioterapeut i Berlin, 1994.
Turnustjeneste på Median Klinik Berlin Kladow, 1994.
Diplom Manuell Terapi.
Diplom Idrettsmedisin.
Diplom Kjeveproblematikk.
Diverse kurs i muskel- skjelettrehabilitering.

Medlem i Norsk Fysioterapeutforbund.